Edycja 2014

Wyróżnienia "Zawsze pomocni" dla pracowników JOPS wyróżniających się szczególnymi działaniami w pracy zespołowej na rzecz wsparcia dziecka i rodziny: pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub inny pracownik jednostki wspierający dziecko i rodzinę.

W ramach realizacji projektu systemowego "Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu", rozpoczęto proces rekrutacji pracowników OPS i PCPR do wyróżnienia "Zawsze Pomocni" - edycja 2014. W tym roku chcemy szczególnie wyróżnić pracowników OPS i PCPR, którzy szczególnie wyróżniają się działaniami w pracy zespołowej na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. W związku z tym zwróciliśmy się do Dyrektorów MOPS/GOPS/PCPR o wspólne zgłoszenie pracowników poprzez wypełnienie załączonego wniosku. Więcej informacji w piśmie z-cy Dyrektora MCPS. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.09.2014r.

W tym roku uroczyste wręczenie wyróżnień "Zawsze Pomocni" odbędzie się podczas Konferencji pt. "Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej pomocy społecznej i aktywnej integracji", która odbędzie się w ostatnich dniach listopada 2014.

Wniosek - zgłoszenie pracowników
pismo Z-cy Dyrektora MCPS

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki