Ekonomia Społeczna

czwartek, 03 lipca 2014

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2014 r. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu skierowania go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Decyzja o dalszych działaniach w zakresie procedowania nad dokumentem zostanie podjęta podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. W Planie zawarto także propozycje konkretnych działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych efektów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz założeniami nowego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

środa, 27 lutego 2013

Zespół ds. opracowania, realizacji i monitoringu projektu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu działając przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w opiniowaniu i konsultacjach społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020". Formularz do pobrania na stronie.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki