Kontakt dla mediów

Chętnie odpowiemy na pytania przedstawicieli mediów dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na Mazowszu, udzielimy wyjaśnień i zaprosimy do jednostek pomocy i integracji społecznej.

Dodatkowe informacje:

red. Halina Guzowska
główny specjalista Wydziału ds. realizacji projektów POKL
koordynator i rzecznik kampanii informacyjno-promocyjnych
tel. 22 622 42 32 wew. 36
e-mail: halina.guzowska@mcps-efs.pl


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki