Publikacje

czwartek, 06 marca 2014

Redakcja i opracowanie merytoryczne: Barbara Kucharska, Barbara Bielak

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Prezentowane w tej publikacji wypowiedzi profesjonalistów zajmujących się pomaganiem jednoznacznie wskazują, że jesteśmy na początku drogi, bogatsi jednak o wiedzę i doświadczenie z pracy z dziennikarzami, którzy współtworząc z nami te kampanie, pokazali nam nasze błędy, ale również mocne strony. Za to im wszystkim bardzo dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy też Osobom, które zgodziły się na rozmowy zamieszczone w niniejszej publikacji. Specjalne podziękowania należą się także tym wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji naszych działań projektowych, przyjmując zaproszenie do udziału w audycjach radiowych, telewizyjnych i w filmach edukacyjnych. Dziękujemy przedstawicielom samorządów i świata nauki, pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej, reprezentantom organizacji pozarządowych i mieszkańcom Mazowsza. Setkom osób, bez których realizacja wielu działań w ramach naszych kampanii nie byłaby możliwa.

Liczymy, że zarówno dłuższe rozmowy, jak i krótsze wypowiedzi, zamieszczone w niniejszej publikacji, zachęcą czytelników do pogłębienia wiedzy, ciekawych – do nawiązania bliższych kontaktów, media – do współpracy, a pomoc społeczną – do integracji działań. Oczekujemy, że będzie to lektura ciekawa także dla studentów, samorządowców i naukowców.

Publikację naszą rozpoczynamy od historii edukacji kadr dla pracy socjalnej na Mazowszu, która sięga 1966 roku.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. W Planie zawarto także propozycje konkretnych działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych efektów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz założeniami nowego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki