Wyróżnienia Zawsze Pomocni

W ramach działań projektowych opracowane zostało wyróżnienie pn. „Zawsze Pomocni”, którego celem jest wyróżnienie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) i/lub pracowników najbardziej zaangażowanych w działania w obszarze aktywnej integracji oraz na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Wyróżnienie to ma też wymiar społeczny, gdyż jednostka wyróżniona znakiem ,,Zawsze pomocni” jest dla mieszkańców wyznacznikiem profesjonalizmu służb socjalnych i miejscem utożsamianym z aktywnymi działaniami integracyjnymi na rzecz całej społeczności lokalnej.

Wyróżnienie jest przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego od 2012 roku, a uroczyste wręczenie wyróżnień ma miejsce podczas Konferencji podsumowującej projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w danym roku. Zasady przyznawania są opracowywane w oparciu o dostępną dokumentację projektową, formularz PEFS oraz dokument „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

Od 2012r. wyróżnienia „Zawsze Pomocni” łącznie otrzymało 124 instytucji, oraz 104 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa mazowieckiego.

Wyróżnienia Zawsze Pomocni, 2012 r.
Wyróżnienia Zawsze Pomocni, 2013 r.
Wyróżnienia Zawsze Pomocni, 2014 r.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki