Zespół doradców specjalistycznych

Bielak Barbara (wsparcie merytoryczne i metodyczne)
barbara.bielak@mcps-efs.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 42

Mariola Krasnodębska (wsparcie merytoryczne i metodyczne)
mariola.krasnodebska@mcps-efs.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 42

Skyrpan Agnieszka (wsparcie merytoryczne i metodyczne)
agnieszka.skyrpan@mcps-efs.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 42

Monika Kubiak (wsparcie merytoryczne i metodyczne)
monika.kubiak@mcps-efs.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 42

Łukasz Wodowski (wsparcie merytoryczne i metodyczne)
lukasz.wodowski@mcps.com.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 71

Joanna Marchińska-Pająk (współpraca OPS, PCPR z PUP)
joanna.marchinska@mcps-efs.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 71

Krzysztof Pilecki (współpraca OPS, PCPR z PUP)
krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl
(22) 622 – 42 – 32 wew. 71

Adres:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa
z dopiskiem: Wydział ds. realizacji projektów PO KL – doradztwo

Fax: 22/622 47 32
z dopiskiem: Wydział ds. realizacji projektów PO KL – doradztwo


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki