data dodania: wtorek, 24 marca 2015

Asystent rodziny

Szkolenie będzie składało się z minimum ośmiu modułów trzydniowych (na łączną liczbę 230 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin w formie praktyk – uczestnik będzie zobligowany do odbycia we własnym zakresie 30 godzin praktyk w trakcie trwania szkolenia i przedłożenia dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk).

[Szkolenie będzie spełniało wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny (Dz. U. NR 272, po. 1608)].

Szkolenie daje możliwość podniesienia poziomu wiedzy kandydatom chętnym do wykonywania zawodu – asystenta rodziny oraz pracownikom wykonującym zawód asystenta rodziny. Warunki jakie muszą być spełnione, aby zostać asystentem rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, NR 149 poz. 887).

Firma szkoląca:

 • Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Miejsce i terminy:

Miejsce:

 • Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZETOM – Jachranka Sp. z o.o.,Jachranka 76A, 05-140 Serock

Terminy Zjazdów:

Zjazd Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E
1 30-31.03 – 1.04 30-31.03 – 1.04 30-31.03 – 1.04 9-10-11.04 14-15-16.04
2 12-13-14.04 16-17-18.04 16-17-18.04 18-19-20.04 19-20-21.04
3 19-20-21.04 26-27-28.04 27-28-29.04 26-27-28.04 5-6-7.05
4 26-27-28.04 7-8-9.05 8-9-10.05 9-10-11.05 14-15-16.05
5 11-12-13.05 15-16-17.05 17-18-19.05 17-18-19.05 21-22-23.05
6 23-24-25.05 20-21-22.05 24-25-26.05 24-25-26.05 30-31.05-1.06
7 30-31.05-1.06 7-8-9.06 7-8-9.06 8-9-10.06 7-8-9.06
8 11-12-13.06 14-15-16.06 14-15-16.06 14-15-16.06 14-15-16.06

-

Uczestnicy:

 • Pracownicy i wolontariusze IPiIS

Liczba miejsc:

 • 100 (5 grup po 20 osób)

Cel:

 • Podniesienie poziomu wiedzy pracowników IPiIS, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny.

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnik będzie zobligowany do uzyskania zgody pracodawcy na udział w szkoleniu jak również do podpisania Umowy z MCPS
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zjazdów/lub do centrum Warszawy /w przypadku, gdy zajęcia i zakwaterowanie będą miały miejsce poza granicami Warszawy/.
 • Zapewniamy transport z centrum Warszawy do miejsca szkolenia dla zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym uczestników szkolenia (pierwszego dnia każdego modułu szkolenia przed rozpoczęciem zajęć oraz z miejsca szkolenia do centrum Warszawy ostatniego dnia każdego modułu szkolenia po zakończeniu zajęć).
 • Zbiórka uczestników jadących autokarem Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych pod Pałacem Kultury i Nauki( parking od strony Kina Kinoteki i Muzeum Techniki).
 • Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską.
 • Wyżywienie:
  • obiad oraz serwis kawowy (każdego dnia modułu),
  • kolacja dla osób korzystających z noclegu (pierwszego i drugiego dnia każdego modułu szkolenia),
  • śniadanie dla osób korzystających z noclegu (drugiego i trzeciego dnia każdego modułu szkolenia).
 • Nocleg
 • Materiały dydaktyczne .
 • Ubezpieczenie od NNW.

Kontakt:


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki