data dodania:

Konferencja inaugurująca Kampanię promującą pracę socjalną i instytucje aktywnej integracji i ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych „ZAWSZE POMOCNI”

27 - 28 września 2011

Hotel NOVOTEL w Warszawie
ul. Marszałkowska 94/98

Została opublikowna lista uczestników konferencji

 

Na konferencję zapraszamy kierowników, pracowników oraz koordynatorów projektów wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i aktywnej integracji, a także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Konferencja jest ważnym wydarzeniem w ramach organizowanych przez MCPS w tym roku, a zapowiedzianych jesienią 2010 roku, kampanii promujących aktywną integrację na Mazowszu. Dedykujemy ją szczególnie tym z Państwa, którzy zainteresowani są wzmocnieniem umiejętności kontaktów z mediami.

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ:

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 22.09.2011r. na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem lub e-mailem do Pana Przemysława Cichockiego fax: 22/622 47 32, e-mail: przemyslaw.cichocki@mcps.com.pl

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na konferencję w dniu 23.09.2011r. zostanie umieszczone na stronie internetowej projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” www.mcps-efs.pl

Rozpoczęcie konferencji pierwszego dnia o godz. 10.30 (rejestracja uczestników od godziny 9:30), a zakończenie drugiego dnia o  godz. 14.00.

Za konferencję jest odpowiedzialna Pani Halina Guzowska.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Przemysław Cichocki
tel. 22/622 42 32 wew. 42
mail: przemysław.cichocki@mcps.com.pl

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Halina Guzowska
tel. 22/622 42 32 wew. 36
mail: halina.guzowska@mcps-efs.pl


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki