data dodania: środa, 01 czerwca 2011

Finansowanie i rachunkowość

13 czerwca 2011

Rekrutacja zakończona.

Miejsce i termin szkolenia:

  • Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, Sala konferencyjna (VI piętro), w terminie: 13 czerwca 2011r.

Uczestnicy szkoleń:

  • Pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu woj. mazowieckiego, w szczególności kadra finansowo - księgowa OPS i PCPR.

Liczba miejsc:

  • 30 osób

Program szkolenia:

  • Szkolenie obejmuje 8 godz. dydaktycznych, zajęcia odbędą się w godzinach 9.00 - 16.00, poprowadzi je w formie warsztatowej trener z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - Pan Wawrzyniec Stańczyk.

Informacje organizacyjne:

  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia. MCPS zapewnia wyżywienie (serwis kawowy, obiad) oraz materiały dydaktyczne.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

  • Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - 22/622 47 32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres olga.zielinska@mcps.com.plRekrutacja zakończona.

Kontakt:

Regulamin szkoleń:

  • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL dostępny na podstronie Regulamin.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki