data dodania: poniedziałek, 18 lipca 2011

III Edycja studiów podyplomowych 2011

Rekrutacja na studia podyplomowe, finansowane ze środków EFS w ramach projektu 1.45 "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych".

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru kandydatów na III edycję studiów podyplomowych, finansowanych z EfS w ramach projektu 1.45 "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych". Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi nabór na prośbę Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, które jest realizatorem projektu. Kandydaci muszą spełniać wymogi określone przez CRZL wg niżej wymienionych zasad. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje CRZL. Pierwszeństwo będzie ustalone według zgłoszeń wpływających do MCPS. Termin przyjmowania zgłoszeń do MCPS upływa z dniem 17 czerwca 2011.

Informacji - wyłącznie o naborze - udziela pracownik naszego Centrum Pani Anna Kacprzyk (anna.kacprzyk@mcps.com.pl), tel. 22 622 42 32 w.42 lub 505 072 514 , fax 22 622 47 32.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki