data dodania: niedziela, 02 stycznia 2011

Informacja dla realizatorów projektu systemowego POKL, poddziałanie 7.1.2 (woj. mazowieckie), w sprawie sposobu finansowania w 2011 roku udziału uczestnika w turnusie rehabilitacyjnym z środków POKL.

Zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych……. „ ze stycznia 2011 roku ( punkt 5.2 ) w ramach projektu można sfinansować tylko część kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, tj. jedynie w przypadku kiedy uczestnik w pierwszej kolejności otrzyma dofinansowanie ze środków PEFRON.

W 2011 roku środki z projektu mogą być jedynie dofinansowaniem tej części kosztów uczestnictwa w turnusie, które nie będą opłacone przez PEFRON. Nie ma możliwości finansowania całości kosztów pobytu uczestnika na turnusie rehabilitacyjnym w ramach środków POKL, lub finansowania części kosztów z środków POKL, a pozostałych z innych źródeł niż PEFRON.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki