data dodania: czwartek, 16 października 2014

Kontrakt socjalny jako narzędzie do aktywnej integracji. Grupy 7, 8, 9, 10.

Miejsce i terminy szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1 B, 01- 991 Warszawa
 • Termin szkolenia:
  • GRUPA 7: Moduł I 13-14.11.2014 r., Moduł II 27-28.11.2014 r.
  • GRUPA 8: Moduł I 19-20.11.2014 r., Moduł II 18-19.12.2014 r.
  • GRUPA 8: Moduł I 10-11.12.2014r., Moduł II 16 -17.12.2014 r.
  • GRUPA 9: Moduł I 20-21.11.2014 r., Moduł II 08-09.12.2014 r.
  • GRUPA 10: Moduł I 27-28.11.2014 r., Moduł II 15-16.12. 2014 r.

Firma szkoląca

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Trenerki prowadzące GRUPA 7:

 • Pani Beata Kulesza
 • Pani Marlena Dałek

Trenerki prowadzące GRUPA 8:

Trenerki prowadzące GRUPA 9,10:

 • Pani Teodora Karolik
 • Pani Agnieszka Prygiel

Uczestnicy szkoleń

 • Pracownicy socjalni OPS i PCPR działający w obszarze aktywnej integracji, z terenu województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc

 • 20 w każdej grupie szkoleniowej

Cel szkolenia

 • Przygotowanie pracowników socjalnych do prowadzenia pracy socjalnej przy użyciu narzędzia kontrakt socjalny, w celu wsparcia osoby/ rodziny do samodzielności i integracji społecznej

Informacje organizacyjne

 • Całe szkolenie (dwa moduły dwudniowe) obejmuje 32 godziny dydaktyczne (1h = 45 min).
  MODUŁ I i II
  • dzień pierwszy - zajęcia rozpoczną się o godz. 08:45, a zakończą o godz. 17:00.
  • dzień drugi zajęcia rozpoczną się o godz. 09:00, a zakończą o godz. 15:00.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu do miejsca szkolenia.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, wyżywienie serwis kawowy każdego dnia, 4 obiady, I i II moduł: kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie drugiego dnia – dla osób nocujących, nocleg (dla osób mieszkających poza m. st. Warszawa), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres e-mail: edyta.zielinska@mcps-efs.pl do dnia:
  • GRUPA 7: 6.11.2014 r.
  • GRUPA 8: 02.12.2014 r.
  • GRUPA 9: 13.11.2014 r.
  • GRUPA 10: 20.11.2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu:
  • GRUPA 7 : 7.11.2014 r.
  • GRUPA 8: 03.12.2014 r.
  • GRUPA 9: 14.11.2014 r.
  • GRUPA 10: 21.11.2014 r.

Kontakt:

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki