data dodania: czwartek, 29 września 2011

Krajowe wizyty studyjne

Trzydniowe wizyty krajowe odbędą się w następujących województwach:

  • 2 wizyty w województwie zachodniopomorskim w powiecie koszalińskim - celem wizyt jest pokazanie dobrze funkcjonującego partnerstwa na rzecz dziecka i rodziny,
  • 1 wizyta w województwie pomorskim w Gdańsku – celem tej wizyty jest pokazanie placówek wspierających rodzinę, także z osobami niepełnosprawnymi,
  • 1 wizyta w województwie małopolskim w Krakowie – celem wizyt jest zapoznanie się uczestników z podmiotami ekonomii społecznej,
  • 1 wizyta w województwie świętokrzyskim- celem wizyty jest zapoznanie uczestników z podmiotami ekonomii społecznej.

Do wzięcia udziału zapraszamy pracowników, wolontariuszy instytucji pomocy i integracji oraz organizacji pozarządowych.

Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony i podpisany należy przesłać (do terminu określonego w formularzu) faksem
na numer 022 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres dorota.wojcik@mcps-efs.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 022 622 42 32 w 42. – osobą odpowiedzialną za wizyty studyjne jest Pani Dorota Wójcik.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki