data dodania: czwartek, 26 czerwca 2014

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na jednodniowe warsztaty dziennikarskie organizowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu systemowego "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" PO KL Poddziałanie 7.1.3. Warsztaty odbędą się w Warszawie (Nabór zakończony)

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest nauczenie umiejętności przekazywania informacji i kontaktów z mediami pracowników i instytucji wspierających dziecko i rodzinę.

Grupa docelowa

Warsztaty, realizowane przez MCPS we współpracy z firmą PRownia – Sztuka Relacji, przeznaczone są dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uwaga: Osoby, które brały udział w Warsztatach dziennikarskich w roku 2013, nie mogą brać udziału w obecnej edycji zajęć.

Liczba uczestników

W każdym warsztacie przewidujemy udział 15 osób.

Tematyka

Warsztaty będą koncentrować się wokół następujących tematów:

 1. przygotowanie krótkich informacji prasowych (serwis informacyjny),
 2. skuteczne przekazywanie informacji z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa szczególnie w kwestii dziecka i rodziny,
 3. wystąpienia publiczne – praca z kamerą i mikrofonem ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sytuacji kryzysowych.

Czas trwania

Zajęcia będą się odbywały w godz. 9:30-15:45.

Miejsce

Siedziba Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a w Warszawie, sala konferencyjna na VI p.

Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty:

Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona w tym miejscu.

Terminy

 • 7 lipca 2014 r. - LISTA ZAMKNIĘTA
 • 8 lipca 2014 r. - LISTA ZAMKNIĘTA
 • 9 lipca 2014 r. - LISTA ZAMKNIĘTA
 • 14 lipca 2014 r. - LISTA ZAMKNIĘTA
 • 15 lipca 2014 r. - LISTA ZAMKNIĘTA
 • 16 lipca 2014 r. - LISTA ZAMKNIĘTA

Udział w warsztatach jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i materiały szkoleniowe, pokrywają jedynie koszty dojazdu do miejsca, w którym odbywa się warsztat.

Zgłoszenia i zasady kwalifikacji

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego właściwego dla wybranego warsztatu i pilne odesłanie: faksem: 22 622 47 32 lub mailem: stanislaw.podhalicz@mcps.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do:

 • Warsztat nr 1 – 02.07.2014 r.
 • Warsztat nr 2 – 03.07.2014 r.
 • Warsztat nr 3 – 04.07.2014 r.
 • Warsztat nr 4 – 09.07.2014 r.
 • Warsztat nr 5 – 10.07.2014 r.
 • Warsztat nr 6 – 11.07.2014 r.

Uwaga: o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo zakwalifikowania jednej osoby z instytucji.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki