data dodania: środa, 05 stycznia 2011

NABÓR NA DORADCÓW

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wydłuża nabór na doradców projektów systemowych PO KL na terenie województwa mazowieckiego. Osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze doradcy projektów systemowych PO KL (na umowę zlecenie) dla jednostek realizujących projekty systemowe na terenie województwa mazowieckiego mogą składać swoje oferty do dnia 28 stycznia 2011r.

Zakres usług doradztwa specjalistycznego:

Prowadzone doradztwo winno dotyczyć w szczególności specjalistycznych kwestii merytorycznych związanych z wdrażaniem zadań na rzecz aktywnej integracji, w tym zwłaszcza: metodyki pracy socjalnej, metodyki i form pracy z rodziną i grupą, metodyki, zakresu, form środowiskowej pracy socjalnej i animacji lokalnej, partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, innowacji w działaniach pomocy społecznej, a także przygotowania strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013.

 

Oferty na prowadzenie doradztwa wraz z CV i uzupełnionym kwestionariuszem osobowym należy składać do dnia 28 stycznia 2011r. w siedzibie MCPS, e-mailem na adres: maria.wronska@mcps.com.pl


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki