data dodania: piątek, 08 listopada 2013

"Partnerzy w pomaganiu dziecku i rodzinie" - audycje w Radiu Plus

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowych realizowanych w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” POKL Poddziałanie 7.1.3.

W tym roku tematem kampanii jest „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.

Celem audycji jest edukacja społeczeństwa na temat nowych form aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dziecka i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem roli pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej.

Każda z audycji składa się z dwóch części: reportażu nagranego w instytucjach pomocy i integracji społecznej na Mazowszu oraz dyskusji w studiu z udziałem ekspertów.

Audycje, pod wspólnym tytułem „Partnerzy w pomaganiu dziecku i rodzinie”, emitowane są w Radiu Plus, w każdy czwartek o godz. 17.40 – prezentacja reportażu i 19.05-20.00 – dyskusja w studiu.

W najbliższy czwartek, 14 listopada br., tematem audycji będzie interwencja w rodzinie.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki