data dodania: czwartek, 26 listopada 2009

"Pomoc społeczna w wybranych krajach UE"

03 grudnia 2009

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:

siedziba Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62A; 03 grudnia 2009r.


ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

Uczestnicy nie ponoszą kosztów (z wyjątkiem dojazdu do Warszawy)

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc jest ograniczona

Szkolenie poprowadzi pan Radosław Wajler z zespołem

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane odpowiednio do dnia  23.11.2009r.  na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem lub e-mailem do pani Katarzyny Lisieckiej fax 022 622 47 32, e-mail: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl

 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na szkolenie odpowiednio w dniu 23.11.2009r. na stronie: Projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu” www.mcps-efs.pl

 

Za szkolenie odpowiedzialna jest pani Katarzyna Lisiecka, tel. (022) 622 42 32 w.36
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki