data dodania: sobota, 20 sierpnia 2011

Ponowienie naboru na Doradców

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ponawia nabór na doradców projektów systemowych PO KL na terenie województwa mazowieckiego. Zapraszamy osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze doradcy projektów systemowych PO KL (na umowę zlecenie) dla jednostek realizujących projekty systemowe na terenie województwa mazowieckiego.

Oferty wraz z CV i wypełnionym kwestionariuszem osobowym (formularz do pobrania) należy składać w siedzibie MCPS lub e-mailem na adres: robert.gajewski@mcps-efs.pl do dnia 25.08.2011 do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

W ofercie należy podać zakres tematyczny doradztwa jakie może być przez Państwa świadczone, oraz propozycję stawki cenowej za godzinę doradztwa. Stawka ta powinna uwzględniać samo prowadzenie doradztwa jak i dojazd na miejsce jego świadczenia.

Zakres usług doradztwa specjalistycznego:

 1. Tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
 2. Budowanie partnerstw między instytucjami i jednostkami działającymi w sferze pomocy społecznej, budowanie zespołów interdyscyplinarnych
 3. Realizacja projektów
 4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Forma pracy doradców:

 1. Porady w siedzibach jednostek organizacji pomocy społecznej
 2. Porady on-line
 3. Porady telefoniczne

Do składania ofert zapraszamy osoby:

 1. Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu ekonomii społecznej
 2. Osoby posiadające doświadczenie w budowaniu partnerstw między instytucjami m.in. OPS, PCPR z sądami, Policją i innymi służbami, jednostkami działającymi w sferze pomocy społecznej
 3. Osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów systemowych
 4. Osoby mające doświadczanie w prowadzeniu działań na rzecz aktywnej integracji w szczególności skierowanych do osób niepełnosprawnych

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki