data dodania: piątek, 19 września 2014

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 6 szkoleń o charakterze wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej dla kadry zarządzającej i pracowników IPiIS oraz innych pracowników instytucji biorących udział w działaniach na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki