data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2012

ROEFS w Siedlcach zaprasza kierowników i pracowników OPS z terenu powiatu węgrowskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt.: "Możliwości aplikowania o środki w ramach Poddziałania 7.1.1 z uwzględnieniem zmian w Systemie Realizacji Programu Kapitał Ludzki od 2012 roku"


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki