data dodania: czwartek, 29 września 2011

Regionalne wizyty studyjne

Dwudniowe wizyty studyjne odbędą się w następujących powiatach:

  • 1 wizyta w powiecie płockim– celem wizyty jest pokazanie instytucji ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej,
  • 1 wizyta w powiecie radomskim – celem wizyty jest pokazanie instytucji ekonomii społecznej,
  • 1 wizyta w powiecie siedleckim – celem wizyty jest pokazanie współpracy na rzecz dziecka i rodziny,
  • 2 wizyty w powiecie otwockim – celem wizyty jest pokazanie wiodących jednostek działających w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wiodących podmiotów ekonomii społecznej

Do wzięcia udziału zapraszamy pracowników, wolontariuszy instytucji pomocy i integracji oraz organizacji pozarządowych.

Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony i podpisany należy przesłać (do terminu określonego w formularzu) faksem
na numer 022 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres dorota.wojcik@mcps-efs.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 022 622 42 32 w 42. – osobą odpowiedzialną za wizyty studyjne jest Pani Dorota Wójcik.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki