data dodania: czwartek, 29 listopada 2012

Rozwój form aktywnej integracji – Diagnozowanie, planowanie, realizacja i finansowanie PAL - Lista os. zakwalifikowanych na 10.12. Są jeszcze wolne miejsca

10 grudnia 2012

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62A – w sali konferencyjnej, na VI piętrze
 • Termin:
  • 10 grudnia 2012r.

Uczestnicy szkoleń

 • Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej tj. pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, pracownicy zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej), w tym szczególnie pracownicy socjalni oraz osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach, organizowanych przez MCPS w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” (w latach 2007-2011).

Liczba miejsc

 • 24 w grupie, łącznie 48 miejsc

Program szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych, zajęcia rozpoczną się o godz. 08:45, a zakończą o godz. 15:30, poprowadzą je trenerzy Stowarzyszenia CAL.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • PAL – projekt socjalny – różnice i podobieństwa,
 • diagnozowanie – rola i znaczenie dla planowania i konstruowania zadań,
 • określenie grup docelowych do projektu,
 • monitoring zgodności działań z wydatkowaniem środków.

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu do miejsca, w którym się ono odbywa.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, wyżywienie (serwis kawowy, obiad), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl, odpowiednio do dnia 04.12.2012r. (I termin) oraz 06.12.2012r. (II termin).

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu, odpowiednio w dniu 04.12.2012r. (I termin) oraz 06.12.2012r. (II termin).

Kontakt

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach, realizowanych w ramach projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 2012 jest dostępny w zakładce Regulamin

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki