data dodania: piątek, 23 listopada 2012

Rozwój form aktywnej integracji – Praca ze środowiskiem lokalnym na rzecz aktywnej integracji - Lista os. zakwalifikowanych 5.12 11:00 Są jeszcze wolne miejsca

06 grudnia 2012

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62A – w sali konferencyjnej, na VI piętrze
 • Termin: 06 grudnia 2012r.

Uczestnicy szkoleń

 • Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej tj. pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, pracownicy zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej), w tym szczególnie pracownicy socjalni oraz osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach, organizowanych przez MCPS w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” (w latach 2007-2011).

Liczba miejsc

 • 24

Program szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych, zajęcia rozpoczną się o godz. 08:45, a zakończą o godz. 15:30, poprowadzą je trenerzy Stowarzyszenia CAL.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • praca nad zmianą w polityce społecznej,
 • różnice w podejściu do realizacji zadań pomocy społecznej, ratownictwo, opieka, aktywna integracja,
 • diagnozowanie potrzeb lokalnej społeczności w oparciu o mapy potrzeb,
 • nowe narzędzia do tworzenia map potrzeb.

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu do miejsca, w którym się ono odbywa.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, wyżywienie (serwis kawowy, obiad), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 30.11.2012r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu 30.11.2012r.

Kontakt

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach, realizowanych w ramach projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 2012 jest dostępny w zakładce Regulamin

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki