data dodania: wtorek, 24 czerwca 2014

Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego

10 - 11 lipca 2014

UWAGA! W szkoleniu pt. „Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego” nie mogą uczestniczyć osoby, które brały udział w szkoleniu o tej samej tematyce w 2013 r.

Miejsce i terminy szkolenia:

 • Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjno – Hotelowym FORT, ul. Modlińska 310/312 , 03-152 Warszawa
 • Termin szkolenia: 10 - 11 lipiec 2014

Firma szkoląca:

 • WYG Consulting Sp. z o.o

Trenerki prowadzące:

 • Pani Edyta Uzarska
 • Pani dr. Ewa Flaszyńska

Uczestnicy szkoleń:

 • Pracownicy OPS i PCPR.

Liczba miejsc:

 • 20

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności planowania działań pomocowych z uwzględnieniem podziału na działania prewencyjne, interwencyjne i aktywizujące.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • MODUŁ I: Diagnoza indywidualnego przypadku, case-study: badanie indywidualnego przypadku, casework – praca z indywidualnym przypadkiem – praca na zasobach osoby/rodziny.
 • MODUŁ II: Plan pracy z osobą/rodziną w oparciu o trójpodział działań w pracy socjalnej.
  • Prewencja w obszarze pracy socjalnej, definicje, cele, skutki zaniechania działań, przykłady działań prewencyjnych.
  • Interwencja w obszarze pracy socjalnej, definicje, cele, skutki zaniechania działań, przykłady działań interwencyjnych.
  • Aktywizacja w obszarze pracy socjalnej, definicje, cele, skutki zaniechania działań, przykłady działań integracyjnych (włączenie).

Informacje organizacyjne:

 • Każde szkolenie modułowe obejmuje 16 godzin dydaktycznych ( 1h = 45 min).
  Moduł I - zajęcia rozpoczną się o godz. 08:45, a zakończą o godz. 17:00.
  Moduł II zajęcia rozpoczną się o godz. 09:15, a zakończą o godz. 15:15.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu do miejsca szkolenia.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, prowadzącą szkolenie, wyżywienie (serwis kawowy każdego dnia, 2 obiady, kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie drugiego – dla osób nocujących), nocleg( dla osób spoza miasta stołecznego Warszawy), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacj:

 • Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e- mailem (zeskanowane) na adres e-mail: edyta.zielinska@mcps-efs.pl do dnia 04 lipca 2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu 04 lipca 2014 r.

Kontakt:

Regulamin szkoleń:

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki