data dodania: czwartek, 16 października 2014

Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego.

Miejsce i terminy szkolenia:

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1 B, 01- 001 Warszawa
 • Termin szkolenia:
  • GRUPA 8: 08-09.12.2014r. - Lista uczestników

Firma szkoląca:

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Trenerki prowadzące GRUPA 8:

 • Pani Magdalena Popłońska-Kowalska
 • Pani Barbara Bąbska

Uczestnicy szkoleń:

 • Pracownicy OPS i PCPR działający w obszarze aktywnej integracji, z terenu województwa mazowieckiego

Liczba miejsc:

 • 20

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności planowania działań pomocowych z uwzględnieniem podziału na działania prewencyjne, interwencyjne i aktywizujące

Informacje organizacyjne:

 • Całe szkolenie (dwa moduły jednodniowe) obejmuje 16 godzin dydaktycznych (1h = 45 min)
  • Moduł I zajęcia rozpoczną się o godz. 08:45, a zakończą o godz. 17:00
  • Moduł II zajęcia rozpoczną się o godz. 09:15, a zakończą o godz. 15:15
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu do miejsca szkolenia
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, prowadzącą szkolenie, wyżywienie (serwis kawowy każdego dnia, 2 obiady, kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie drugiego – dla osób nocujących), nocleg( dla osób mieszkających poza m. st. Warszawa), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacj:

 • Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e- mailem (zeskanowane) na adres e-mail: magdalena.jachna@mcps-efs.pl do dnia:
  • GRUPA 8: 01.12.2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu:
  • GRUPA 8: 03.12.2014r.

Kontakt:

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki