data dodania: poniedziałek, 24 października 2011

Superwizja dla pracowników socjalnych

02 - 04 listopada 2011

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu TWINS w Warszawie, ul. Żywiczna 57
 • Termin: 2 - 4 listopada 2011r.

Uczestnicy szkoleń

 • Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu woj. mazowieckiego, w szczególności pracownicy socjalni.

Liczba miejsc

 • 24

Program szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 20 godz. dydaktycznych, poprowadzą je w formie warsztatowej trenerzy ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Cel szkolenia: Przygotowanie pracowników JOPIS do stosowania Superwizji w realizacji zadań pomocowych.
 • Tematyka szkolenia:
  • Superwizja jako metoda wspierająca działania pracownika socjalnego, teoria, praktyka
  • Przygotowanie pracowników socjalnych do korzystania z Superwizji
  • Praca superwizora z grupą
  • Przeprowadzenie przykładowej superwizji grupowej dla uczestników szkolenia
 • Szczegółowy program szkolenia do pobrania wkrótce

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia do Warszawy.
 • MCPS zapewnia wyżywienie (serwis kawowy, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), nocleg oraz materiały dydaktyczne.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – 22/622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres olga.zielinska@mcps.com.pl  do dnia 28 października do godz. 13.00 2011r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu 28 października po godz. 14.00 2011r.

Kontakt

Regulamin szkoleń
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki