data dodania: wtorek, 31 marca 2015

Szkolenie dot. Klauzul społecznych.

Szkolenia jednodniowe w subregionach województwa mazowieckiego pt. „Klauzule społeczne – zamawianie usług i kupowanie produktów podmiotów ekonomii społecznej”.

Szkolenie daje możliwość przygotowania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym szczególnie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne z zastosowaniem klauzul społecznych, z uwzględnieniem potencjału lokalnie działających PES.

Uwaga!
Stosowanie klauzul społecznych zostało uwzględnione w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Osi 9 RPO Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem stosowane będą klauzule społeczne w celu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.

Firma szkoląca:

 • Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

Uczestnicy:

 • Przedstawiciele JST szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym szczególnie pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Liczba miejsc:

 • 15 osób

Cel:

 • Przygotowanie przedstawicieli JST szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym szczególnie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne z zastosowaniem klauzul społecznych, z uwzględnieniem potencjału lokalnie działających PES.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia:

 • uregulowania prawne dotyczące stosowania klauzul społecznych (obecne, jak i proponowane zmiany),
 • usługi i produkty najczęściej zamawiane – z uwzględnieniem potencjału mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej,
 • planowanie i realizacja zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych – aspekty praktyczne, konstrukcja SIWZ (zamówienie na produkt, zamówienie na usługę – przykłady).

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnik będzie zobligowany do uzyskania zgody pracodawcy na udział w szkoleniu.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się szkolenia.
 • Każde szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych (1h = 45 min.), zajęcia rozpoczną się o godzinie 08:45 (rejestracja uczestników), a zakończą o godzinie 15:30.
 • Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską.
 • Wyżywienie:
  • obiad oraz serwis kawowy.
 • Materiały dydaktyczne.
 • Ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: edyta.zieliska@mcps-efs.pl

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

Kontakt:

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

 • Wydział ds. realizacji projektów PO KL
 • Pani Edyta Zielińska
 • tel.: 22/622 42 32 w. 46
 • e-mail: edyta.zielinska@mcps-efs.pl

Osoba odpowiedzialna za zadanie Rozwój Ekonomii społecznej:

 • Wydział ds. realizacji projektów PO KL
 • Pani Katarzyna Lisiecka
 • tel.: 22/622 42 32 w. 40
 • e-mail: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl
   

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki