data dodania: poniedziałek, 16 marca 2015

Szkolenie e-learningowe: Model Systemowy Pracy Socjalnej (MSPS)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z dostępu do platformy e – learningowej w ramach pracy z Modelem Systemowym Pracy Socjalnej przeznaczonym do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy i opracowania planu pomocy dla osoby/rodziny.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy w formie stacjonarnej ”Szkolenie przygotowujące do wdrażania Modelu Systemowego Pracy Socjalnej” i w związku z dużym zainteresowaniem udostępniamy je również na platformie e-learningowej.
Szkolenie e-learningowe składa się z 5 odrębnych lekcji w następujących obszarach:

 1. Niepełnosprawność.
 2. Długotrwała choroba/zaburzenia psychiczna.
 3. Rodzina z dziećmi z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Przemoc w rodzinie.
 5. Bezrobocie.

Każde szkolenie e-learningowe we skazanym obszarze składa się z:

 1. Lekcji 1 (zagadnienie teoretyczne dotyczące MSPS).
 2. Testu wiedzy.
 3. Lekcji 2 (przykład/wzór opracowany przez doradców MCPS w oparciu o MSPS).
 4. Lekcji 3 (praca na własnym przykładzie).

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich pracowników socjalnych z terenu województwa mazowieckiego i będzie przydatne dla wszystkich którzy będą starali się o środki na nowe programy finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W celu uzyskania dostępu do platformy należy:

 1. Wysłać wiadomość e-mail na adres: magdalena.jachna@mcps-efs.pl podając imię, nazwisko, instytucję zatrudnienia oraz prywatny adres e-mail.
 2. Po przysłaniu do MCPS wiadomości e-mail, uczestnikowi szkolenia zostanie wysłane indywidualne hasło dostępu do platformy e-learningowej (z wygenerowanego loginu i hasła może korzystać tylko osoba, dla której zostało utworzone indywidualne konto uprawniające do korzystania z platformy e-learningowej).
 3. Do loginu i hasła dostępu zostanie dołączona Instrukcja dostępu do platformy e-learningowej.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w sprawach:

Merytorycznych
Pani Magdalena Jachna
tel.: 22/622 42 32 w. 46
e-mail: magdalena.jachna@mcps-efs.pl

Technicznych
Pan Tomasz Błacha
tel.: 22/622 42 32 w. 43
e-mail: tomasz.blacha@mcps.com.pl

Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji w ramach Modelu Systemowego Pracy Socjalnej świadczonej przez doradców Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (tel. 22 622 42 32 wew. 42, e-mail: barbara.bielak@mcps-efs.pl).

Serdecznie zapraszamy!


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki