data dodania: piątek, 07 listopada 2014

Wizyty studyjne - krajowe

 

Szkolenie o charakterze wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej dla kadry zarządzającej i pracowników IPiIS oraz innych pracowników instytucji biorących udział w działaniach na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

Miejsce i terminy wizyt studyjnych::

 • województwo świętokrzyskie: 19-21.11.2014 r. - rekrutacja zakończona
 • województwo warmińsko-mazurskie: 26-28.11.2014 r.

Firma organizująca wizyty studyjne:

 • Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

Uczestnicy szkoleń:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy innych instytucji, biorący udział w działaniach na rzecz tworzenia i wspierania funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej z terenu Mazowsza.

Liczba miejsc:

 • 15 w każdej grupie szkoleniowej

Cel wizyt studyjnych:

 • Podniesienie poziomu wiedzy oraz zapoznanie się uczestników wizyt z doświadczeniami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez zaobserwowanie działających podmiotów ekonomii społecznej w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w obszarze ekonomii społecznej; współpraca międzyinstytucjonalna przy zakładaniu i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej (PES); techniki zarządzania w obszarze PES; zarządzanie projektem i zmianą w projekcie, sytuacje trudne; prowadzenie PES; pozyskiwanie funduszy na prowadzenie PES; działania informacyjno-promocyjne PES;

Informacje organizacyjne:
Wizyta studyjna 3 dniowa obejmuje 19 godzin dydaktycznych (1h = 45 min).

 • Dzień 1
  • wyjazd grupy o godz. 09:00 z Warszawy
  • szkolenie
 • Dzień 2
  • spotkanie w dwóch podmiotach ekonomii społecznej
 • Dzień 3
  • spotkanie w jednym podmiocie ekonomii społecznej
  • wyjazd do Warszawy ok. godz. 15:00
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu do miejsca zbiórki.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską prowadzącą wizytę studyjną, wyżywienie, 3 obiady, (kolacja pierwszego i drugiego dnia oraz śniadanie drugiego i trzeciego dnia), 2 noclegi, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na wizyty studyjne i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenie na wizyty studyjne przyjmowane jest na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e- mailem (zeskanowane) na adres e-mail: stanislaw.podhalicz@mcps.com.pl do dnia:
  • województwo świętokrzyskie: 18.11.2014 r.
  • województwo warmińsko-mazurskie: 24.11.2014 r.

Kontakt:

 • Wydział ds. realizacji projektów PO KL
 • Pani Katarzyna Lisiecka – osoba odpowiedzialna za organizację wizyt studyjnych
 • tel.: 22/622 42 32 w. 46
 • e-mail: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl
 • Pan Stanisław Podhalicz – osoba odpowiedzialna za rekrutację na wizyty studyjne
 • tel.: 22/622 42 32 w. 40
 • e-mail: stanislaw.podhalicz@mcps.com.pl

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki