data dodania: środa, 01 kwietnia 2015

Współpraca OPS i PCPR z PUP – wspólne szkolenie w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w nowych programach pomocy społecznej i rynku pracy (projekty socjalne, kontrakty socjalne, PAI).

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą trenera, zostały zmienione terminy niektórych szkoleń, proszę o zapoznanie się z nowymi terminami i nadesłanie ponownie formularza zgłoszeniowego na wybrane szkolenie.

 

Miejsca i terminy szkolenia:

Szkolenia, które odbędą się w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62a w Warszawie):

 • GRUPA 5: 14 maja 2015 r.

Firma szkoląca:

 • Akademia Kształcenia Zawodowego

Trener prowadzący:

 • Pan Beata Barwinek

Uczestnicy szkoleń:

 • Pracownicy OPS, PCPR i PUP.

Liczba miejsc:

 • 20 w każdej grupie szkoleniowej.

Program szkolenia:

 • Każde szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych, zajęcia rozpoczną się o godz. 08:45, a zakończą o godz. 15:30.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie pracowników do realizacji PAI w myśl znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia:

 • Cele i zadania OPS i PCPR w obszarze wsparcia osób pozostających poza rynkiem pracy dla ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
 • Zadania PUP w obszarze wsparcia osób bezrobotnych i wchodzących na rynek pracy.
 • Sposób diagnozowania i doboru klientów do PAI z uwzględnieniem czasu trwania programu (PUP, OPS).
 • Profilowanie bezrobotnych przez PUP a diagnozowanie klientów przez OPS- Model Systemowy Pracy Socjalnej( MSPS).
 • Wspólne obszary planowania i realizowania działań wobec osób poszukujących pracy, współpraca pracownik socjalny –doradca klienta w PAI.
 • Aktualne akty prawne z obszaru rynku pracy.
 • Korzyści ze współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz pomocy społecznej na rzecz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.
 • Agencje zatrudnienia.

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską prowadzącą szkolenie, wyżywienie (serwis kawowy i obiad) materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: edyta.zielinska@mcps-efs.pl, do dnia:
  • GRUPA 5: 07 maja 2015 r.


Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu po godzinie 14:00, w dniu:
  • GRUPA 5: 08 maja 2015 r.

Kontakt:

 • Wydział ds. realizacji PO KL
 • Pani Edyta Zielińska
 • tel.: 22/622 42 32 w.46
 • e-mail: edyta.zielinska@mcps-efs.pl

Regulamin szkoleń:

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki