data dodania:

Współpraca ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z powiatowymi urzędami pracy przy realizacji projektów systemowych w ramach PO KL

29 listopada - 06 grudnia 2011

Wszystkie osoby które przesłały formularz do dnia 25 listopada 2011r.
zapraszamy serdecznie do udziału w wybranych seminariach!

 

Miejsce i terminy seminariów

 • SEMINARIUM W RADOMIU – UMWM Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, sala 306,

29 LISTOPADA 2011r.,

 • SEMINARIUM W OSTROŁĘCE – Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Bema 1,

30 LISTOPADA 2011r.,

 • SEMINARIUM W PŁOCKU – Starostwo Powiatowe, ul. Bielska 59,

1 GRUDNIA 2011r.,

 • SEMINARIUM W SIEDLCACH – Starostwo Powiatowe, ul. Józefa Piłsudskiego 40,

2 GRUDNIA 2011r.,

 • SEMINARIUM W CIECHANOWIE - Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sygietyńskiego 11,

6 GRUDNIA 2011r.

Uczestnicy

 • Pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu woj. mazowieckiego oraz pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Liczba miejsc

 • 40 osób na każdym seminarium.

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w seminarium poza kosztem dojazdu na seminarium.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – 22/622 47 32 lub e-mailem (skan formularza) na adres anna.wiechetek@mcps-efs.pl: do dnia 25 listopada 2011r.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium

 • Lista osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu 28 listopada 2011r.

Kontakt

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w seminariach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin.
   

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki