data dodania: piątek, 20 stycznia 2012

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej (pismo znak: DZF-IV-82252-28-MLi/12 z dnia 17.01.2012 r.) w zakresie wynagrodzenia personelu projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki