data dodania: czwartek, 26 maja 2011

Wykaz jednostek, które otrzymały pozytywną opinię MCPS dotyczącą możliwości realizacji projektu POKL, Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 w 2011r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przekazało do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pismo dotyczące wydania opinii Ośrodkom Pomocy Społecznej w sprawie możliwości spełnienia wymogu dotyczącego zatrudnienia wymaganej liczby pracowników socjalnych, według wykazu:

  • Wykaz - Jednostki, które otrzymały pozytywną opinię MCPS dotyczącą możliwości realizacji projektu POKL, Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 w 2011r. (Aktualizacja: 26 maja 2011r.)

Jednocześnie informujemy, iż ostateczną decyzję w sprawie podejmuje Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Pani Luiza Burba, nr tel. (22) 622 - 42 - 32 wew. 42, lub pod adresem e-mail: luiza.burba@mcps.com.pl.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki