data dodania: piątek, 18 listopada 2011

Wyniki wyboru Partnera w projekcie systemowym „Kalkulator Kosztów zaniechania…”

W dniu 18.11.2011 Komisja dotycząca oceny ofert na Partnera w projekcie systemowym „Kalkulator Kosztów zaniechania….” powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej nr 91 z dnia 18.11.2011 dokonała wyboru ofert złożonych na konkurs na Partnera w projekcie „Kalkulator kosztów zaniechania….”

Na konkurs otrzymano 1 ofertę Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.

W wyniku analizy nadesłanej dokumentacji wybrano ofertę nr 1 Stowarzyszania "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" która uzyskała największą liczbę punktów.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki