data dodania: piątek, 19 września 2014

Zachęcamy do korzystania z materiałów zrealizowanych w ramach kampanii

W latach 2011-2014 w ramach kampanii promocyjno-informacyjnych projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” POKL Poddziałanie 7.1.3, nagrane zostały audycje radiowe emitowane w Jedynce, czyli Programie I Polskiego Radia, Radiu dla Ciebie i Radiu Plus, audycje telewizyjne emitowane w TVP Warszawa, filmy i reportaże umieszczone w Internecie na stronie projektu pod adresem: www.mcps-efs.pl

Zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat filmy dotyczą między innymi wolontariatu, ekonomii społecznej, aktywizacji osób niepełnosprawnych, pracy z dzieckiem i rodziną i dobrych praktyk w tym zakresie poszczególnych powiatów Mazowsza. Na uwagę zasługują też reportaże zrealizowane w bieżącym roku, a dotyczące wsparcia dziecka na różnym etapie życia, począwszy od narodzin, poprzez okres dzieciństwa i wczesnej młodości na usamodzielnianiu się po uzyskaniu pełnoletności skończywszy.

Audycje telewizyjne poruszają między innymi kwestie roli pracownika socjalnego, aktywnej integracji w społecznościach lokalnych, działań instytucjonalnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Audycje radiowe prezentują rozległy obszar działań instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym między innymi działania pracowników socjalnych i poszczególnych typów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, aktywnej integracji, pomocy rodzinie, dziecku, osobom pozostającym poza rynkiem pracy, przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu, wolontariatowi i jego roli w pomocy społecznej.

Z informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu wynika, że filmy powyższe są wykorzystywane na różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i spotkaniach głównie przez JOPS-y, które uczestniczyły w ich nagraniu i dysponują płytami DVD. Zachęcamy do korzystania i rozpowszechniania powyższych materiałów także poprzez zamieszczanie linku do strony internetowej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” www.mcps-efs.pl na Państwa stronie internetowej.

Zapraszamy też do wykorzystania innych materiałów i informacji, między innymi publikacji książkowych w formie elektronicznej, które dostępne są na naszej stronie internetowej.

Bardzo prosimy o informowanie nas o fakcie umieszczenia linku do naszej strony na Państwa stronie lub o wykorzystaniu pojedynczych filmów, audycji radiowych i telewizyjnych e-mailem na adres: halina.guzowska@mcsp-efs.pl


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki