data dodania: wtorek, 26 lutego 2013

Zapraszamy do pobierania naszych publikacji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi otrzymywania książek, czasopism, informatorów i broszur wydanych w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.3, uprzejmie informujemy, że są one dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.mcps-efs.pl w zakładce Publikacje.

Nasze publikacje w wersji drukowanej są rozprowadzane wśród uczestników organizowanych przez nas szkoleń, seminariów i konferencji oraz – po wcześniejszym uzgodnieniu – wydawane przedstawicielom instytucji pomocy i integracji społecznej na miejscu, w siedzibie MCPS.

Nie prowadzimy wysyłki drogą pocztową.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki