data dodania: czwartek, 03 listopada 2011

Zapraszamy do prezentacji dobrych praktyk przez OPS i PCPR

Szanowni Państwo,


Ogłaszamy nabór na prezentację dobrych praktyk związanych z realizacją projektu systemowego PO KL realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z terenu woj. mazowieckiego. Czekamy na ciekawe i innowacyjne projekty, które mogą stać się wzorem dla innych jednostek. Wyróżnione instytucje będą miały możliwość przedstawienia efektów swojej pracy podczas konferencji pt. „Pomoc i aktywna integracja na Mazowszu” kończącej działania w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” w 2011r, która odbędzie się w Warszawie w dniach 22 – 23 listopada 2011r. Wyłonionym placówkom MCPS zaproponuje nagranie profesjonalnego reportażu, który również zostanie zaprezentowany w ramach konferencji.


Prosimy o przesyłanie swoich propozycji wraz z uzasadnieniem (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) faksem: 22/622 47 32 lub emailem (skan) na adres: olga.zielinska@mcps.com.pl do dnia 10 listopada 2011r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Skontaktujemy się z wybranymi instytucjami.


Zapraszamy serdecznie!
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki