data dodania: wtorek, 28 kwietnia 2015

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanego przez IRSS

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się w czerwcu 2015r. zakończeniem realizacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu” oraz związaną z tym małą liczbą wolnych miejsc na szkolenia prowadzone przez naszą jednostkę, zachęcamy do skorzystania z dostępnych jeszcze bezpłatnych szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Powyższe szkolenie zlecone jest z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje na temat szkolenia: strona Instytutu Rozwoju Służb Społecznych


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki