data dodania: wtorek, 16 września 2014

Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie

W październiku br. odbędą się kolejne warsztaty dziennikarskie realizowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL Poddziałanie 7.1.3 pod hasłem „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. Odbędą się one w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Celem warsztatów jest nauczenie pracowników instytucji wspierających dziecko i rodzinę umiejętności przekazywania informacji i kontaktów z mediami. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy: pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej, kadrę kierowniczą i pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które nie uczestniczyły wcześniej w szkoleniach dziennikarskich organizowanych w ramach projektu w latach 2013-2014.

Nabór na warsztaty rozpocznie się w tym tygodniu. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych – liczba miejsc jest ograniczona.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki