data dodania: wtorek, 09 czerwca 2015

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej - informacje dla odwiedzających

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do zapoznania się z prezentowanymi przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej produktami i usługami.

Podmioty ekonomii społecznej służą integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu nowych miejsc pracy, świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej oraz rozwojowi lokalnemu.

 

Organizator konferencji/targów:

  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w ramach realizacji projektu systemowego PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, Poddziałanie 7.1.3.

Miejsce konferencji:

  • Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9 w Warszawie.

  • Konferencja odbędzie się w budynku A na V piętrze.

Termin konferencji:

  • 16 czerwca 2015 r., targi będą dostępne dla zwiedzających w godzinach 9.00-14.30.

Celem konferencji i targów jest aby:

  • Ekonomia społeczna była obecna w świadomości mieszkańców Mazowsza i stanowiła ważne narzędzie w budowaniu spójności społecznej.
  • Instytucje publiczne bazując na partnerskich relacjach efektywnie wspierały rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu.

Kontakt:


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki