data dodania: piątek, 04 listopada 2011

„Zawsze pomocni”

Listopad jest kolejnym miesiącem realizacji kampanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod hasłem „Zawsze pomocni” realizowanej w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” POKL 2011. Celem kampanii jest promocja pracy socjalnej i instytucji aktywnej integracji i ich roli w aktywizacji osób wykluczonych.

Kampania „Zawsze pomocni” to pionierski projekt, który ma przyczynić się do zmiany sposobu myślenia na temat pracownika socjalnego i pomocy społecznej. Jej głównym celem jest uświadamianie roli jaka pełnia instytucje pomocy społecznej we współczesnym społeczeństwie.

Kampanię zainaugurowała dwudniowa konferencja odbywająca się w końcu września br. roku w Warszawie w hotelu Novotel. Obrady otworzył Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – wicemarszałek województwa mazowieckiego. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o współpracy instytucji pomocy społecznej z mediami. Panel zatytułowany „Jak dziennikarze widzą pomoc społeczną? z udziałem przedstawicieli prasy, radia i telewizji wzbudził olbrzymie zainteresowanie uczestników konferencji. Kampania, a wraz z nią praca socjalna na Mazowszu, doczekała się także własnego logo i wspominanego już hasła „Zawsze pomocni”. Wydaliśmy także folder przedstawiający w zarysie historię i dzień dzisiejszy pracy socjalnej.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach kampanii są warsztaty dla pracowników socjalnych z wystąpień publicznych, kontaktów z instytucjami i organizacjami, efektywnej współpracy z mediami, radzenia sobie w kryzysach. Warsztaty, prowadzone są przez dziennikarzy telewizyjnych, od samego początku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem kadry mazowieckich instytucji pomocy i aktywnej integracji. Wolne miejsca na wszystkich 10 edycjach warsztatów rezerwowane były z dużym wyprzedzeniem a ich uczestnicy już zgłaszają potrzebę kontynuacji takich zajęć w przyszłym roku.

Działania, które podejmiemy w ramach tej kampanii, to m.in. przygotowanie i emisja audycji na temat pracy i pracowników socjalnych w radiu i telewizji, nagranie filmów edukacyjnych, wydanie poradników i prezentacja dobrych praktyk pomocy społecznej na Mazowszu.

Kampania „Zawsze pomocni” zakończy się w grudniu.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki