Aktualności

niedziela, 02 stycznia 2011
Zgodnie z wymogami organizacyjnymi określonymi w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie...
niedziela, 02 stycznia 2011
Zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych……. „ ze stycznia 2011 roku ( punkt 5.2 ) w ramach projektu można sfinansować tylko część kosztów...
niedziela, 02 stycznia 2011
Instytucja Pośrednicząca PO KL uprzejmie informuje, iż kryterium dostępu nr 1 dla projektów systemowych stanowi wymóg formalny i należy go interpretować zgodnie z zapisami rozdziału 4.3 „Zasad przygotowywania...
piątek, 19 listopada 2010
Data wydarzenia: 17 - 18 listopada 2010

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] z 12


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki