Relacje z konferencji

Relacja z Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną - 16 czerwca 2016r.

2015-06-30

W dniu 16 czerwca br. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie odbyły się pierwsze Mazowieckie Targi Ekonomii Społecznej – konferencja połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej z terenu Mazowsza, w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.3.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako koordynator działań na rzecz sektora ekonomii społecznej na Mazowszu przygotował konferencję połączoną z targami, której celem było aby:

  • Ekonomia społeczna była obecna w świadomości mieszkańców Mazowsza i stanowiła ważne narzędzie w budowaniu spójności społecznej,
  • Instytucje publiczne bazując na partnerskich relacjach efektywnie wspierały rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu.

O wyjątkowym znaczeniu „Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną” dla naszego regionu świadczył fakt objęcia ich patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: Pani Zuzanna Grabusińska – zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Szymanik - zastępca Dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Pan dr Sergo Kuruliszwili - Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas również: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej na Mazowszu.

Uczestnikami konferencji były: osoby zainteresowane tworzeniem lokalnych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej, w tym min. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni, pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej.

Uroczystego otwarcia pierwszych „Mazowieckich Spotkań z Ekonomia Społeczną” dokonała Pani Barbara Kucharska – zastępca Dyrektora mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Inauguracyjnego wystąpienia dot. perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w nowym okresie programowania na poziomie krajowym dokonała Pani Zuzanna Grabusińska – zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Senioralnej w MPiPS.

Pani Elżbieta Szymanik - zastępca Dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w swoim wystąpieniu zajęła się problematyką finansowania ekonomii społecznej w nowym okresie programowania.

W kolejnym wystąpieniu pn. „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej”, Pani dr Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, zwróciła uwagę na założenia działań krajowych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej w nowym okresie programowania.

W ostatnim wystąpieniu przed przerwą, Pan Przemysław Oczyp - menedżer Go Responsible Consulting, przybliżył uczestnikom spotkania tematykę „Znaczenia marketingu w ekonomii społecznej oraz nadawania znaku jakości produktom i usługom w obszarze ekonomii społecznej”.

Następnie podczas godzinnej przerwy uczestnicy spotkań mogli zwiedzać targi, na których swoje produkty i usługi prezentowało 31 Wystawców /spółdzielni socjalnych, podmiotów otoczenia ekonomii społecznej/. Był to czas na wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń, kreację pomysłów. Uczestnicy spotkania mogli także przysłuchiwać się rozmowom z Wystawcami, którzy podzielili się swymi doświadczeniami w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. W rozmowach udział wzięli: Pani Jolanta Gierduszewska reprezentująca spółdzielnię socjalną Jaskółeczka z Radomia, Pani Kinga Czajka ze spółdzielni socjalnej Pożyteczni z warszawy oraz Pani Agnieszka Golińska ze spółdzielni socjalnej Amelia z Ostrowi Mazowieckiej. W rozmowach uczestniczyli także Pani Barbara Kucharska – zastępca Dyrektora MCPS oraz Pan Krzysztof Pilecki, przedstawiciel MCPS.

W trakcie zwiedzania targów uczestnicy Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną mogli także dokonać oceny i wyboru wyróżniającego się podmiotu ekonomii społecznej w dwóch kategoriach:

  • Kategoria pierwsza – Produkt/Usługa – za innowacyjny pomysł na produkt/usługę,
  • Kategoria druga – Prezentacja podmiotu – za wyróżniający się sposób prezentacji usługi/produktu.

Popołudniową część obrad zainaugurował panel dyskusyjny, którego uczestnicy przedstawili swoje opinie na temat roli i znaczenia identyfikowania marki produktu i usługi oraz jej wpływu na kondycję finansową podmiotów ekonomii społecznej. W panelu wzięli udział: Pan Wojciech Jagielski - przedstawiciel Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej, Pan Przemysław Oczyp – menedżer w Go Responsible Consulting oraz Pani Katarzyna Stanisławowska – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Relaksownia” w Siedlcach. Dyskusję panelową moderowała Barbara Kucharska – zastępca Dyrektora MCPS.

Poobiednią część konferencji rozpoczęła Pani Katarzyna Kieszek, zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Priorytetu VII PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wystąpieniem nt.: „Sposobu finansowania ekonomii społecznej w nowym okresie programowania RPO WM 2014-2020”.

Następnie Pani Barbara Kucharska – zastępca Dyrektora MCPS dokonała oficjalnej prezentacji podstrony internetowej MCPS poświęconej ekonomii społecznej oraz podsumowała pierwsze „Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną”. Zakończenie konferencji połączonej z targami zdominowało wręczenie dyplomów dla podmiotów ekonomii społecznej wyróżniających się podczas targów. Wyróżnienia otrzymały:

  • W kategorii „Prezentacja Podmiotu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej” - Spółdzielnia Socjalna ZIELONA IGIEŁKA z Jedlińska,
  • W kategorii „Innowacyjny Produkt/Usługa Mazowieckiej Ekonomii Społecznej” - Przedsiębiorstwo Społeczne GOSPODA JASKÓŁECZKA z Radomia.

Po uroczystym wręczeniu wyróżnień Pani Barbara Kucharska, zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej złożyła serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną i jednocześnie wyraziła głęboką nadzieję na dalszą owocną współpracę w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.

W tegorocznej konferencji połączonej z targami udział wzięło 313 osób w tym 31 wystawców z całego województwa mazowieckiego.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki