Instrukcja uruchomienia szkolenia e-learningowego z płyty CD

 

SPIS TREŚCI

1. Wymagania dla komputerów użytkowników

2. Ustawienia przeglądarki internetowej

3. Uruchomienie szkolenia z płyty CD

4. Co zrobić gdy szkolenie się nie uruchamia?

 

1. Wymagania dla komputerów użytkowników

W pierwszej kolejności sprawdź czy sprzęt, na którym będziesz uruchamiał szkolenia zawiera minimalne ustawienia zaprezentowane poniżej.

System operacyjny:

  • Windows XP SP3 lub wyższy
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8

Platforma szkoleniowa jest dostępna na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, a w szczególności:

  • Internet Explorer 8.0 lub wyższy
  • Firefox 3.5 lub wyższy
  • Google Chrome 3.0 lub wyższy
  • Opera 11 lub wyższa

Flash Player – minimum wersja 11 lub nowsza

Opcjonalnie – karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami – szkolenie jest udźwiękowione.

Jeżeli na twojej stacji roboczej nie masz jednego z powyższych systemów operacyjnych, typu przeglądarki oraz aktualnego Flash Playera w pierwszej kolejności wykonaj wymagane aktualizacje a następnie przejdź do uruchomienia szkolenia.


2. Ustawienia przeglądarki internetowej

2.1. Internet Explorer

2.1.1. W otwartym oknie przeglądarki IE należy kliknąć menu Narzędzia (w nowszych wersjach przeglądarki pasek menu może być ukryty - aby go przywołać należy wcisnąć na klawiaturze klawisz Lewy ALT).

2.1.2. Po rozwinięciu listy menu Narzędzia, należy kliknąć pozycję Opcje internetowe.

2.1.3. Po kliknięciu pozycji Opcje internetowe wyświetlone zostaje okno dialogowe Opcje internetowe. W nim należy przejść do zakładki Prywatność.

2.1.4. W sekcji Blokowanie wyskakujących okienek jest domyślnie zaznaczona opcja Włącz blokowanie wyskakujących okienek. Należy tą opcję odznaczyć, jak to jest pokazane na poniższym obrazku. Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, klikając w wyświetlonym oknie przycisk OK, a następnie zamknąć przeglądarkę i ponownie uruchomić kurs.


2.2. Mozilla Firefox

2.2.1.  W otwartym oknie przeglądarki należy kliknąć menu Narzędzia (w nowszych wersjach przeglądarki pasek menu może być ukryty - aby go przywołać należy wcisnąć na klawiaturze klawisz Lewy ALT).

2.2.2. Po rozwinięciu listy menu Narzędzia, należy kliknąć pozycję Opcje.

2.2.3. Po kliknięciu pozycji Opcje wyświetlone zostaje okno dialogowe Opcje. W nim należy przejść do zakładki Treść (zaznaczone czerwoną ramką na poniższym obrazku).

2.2.4. W pierwszej od góry sekcji jest domyślnie zaznaczona opcja Zablokuj wyskakujące okna. Należy tą opcję odznaczyć, jak to jest pokazane na poniższym obrazku. Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, klikając w wyświetlonym oknie przycisk OK, a następnie zamknąć przeglądarkę i ponownie uruchomić kurs.


3. Uruchomienie szkolenia z płyty CD

Płytę CD/DVD należy umieścić w napędzie służącym do odczytu płyt.

Po wyświetleniu poniższego okna należy w pierwszej kolejności kliknąć „Uruchom: run.exe”.

Następnie zostanie wyświetlone okienko autostartu, w którym będą dostępne odnośniki (tytułu) poszczególnych lekcji danego modułu oraz dokument prezentujący zakres szkolenia i instrukcję jego obsługi. Uruchomienie danej lekcji lub instrukcji odbywa się poprzez kliknięcie odnośnika z nazwą elementu zamieszczonego w oknie autostartu.

W przypadku instrukcji obsługi zostanie otworzony dokument PDF prezentujący obsługę szkolenia. Natomiast w przypadku lekcji i testu wiedzy zostanie wyświetlony ekranu tytułowy lekcji z aktywnym odnośnikiem ROZPOCZNIJ.

Uwaga!
Pamiętaj, że po uruchomieniu szkolenia z płyty CD/DVD nie są zapisywane żadne wyniki zaliczające szkolenie oraz test wiedzy. Proces zaliczający wykonanie szkolenia oraz zaliczenie testu wiedzy odbywa się na platformie szkoleniowej dostępnej pod adresem:
eszkolenia.mcps-efs.pl.


4. Co zrobić gdy szkolenie się nie uruchamia?

Uwaga! Treść tego rozdziału przeznaczona jest dla osób, które poprawnie skonfigurowały opcje opisane
w Rozdziale 2: Ustawienia przeglądarki internetowej.

4.1. Gdy ekran Intro szkolenia nie reaguje

W przypadku, gdy:

  • uruchomienie szkolenia zatrzymuje się na ekranie Ładowania lekcji...,

lub

  • gdy na Ekranie tytułowym po kliknięciu odnośnika ROZPOCZNIJ nie następuje przejście do następnego ekranu szkolenia.

4.1.1. Należy wyświetlić menu kontekstowe, klikając prawym przyciskiem myszy na odnawiającej się animiacji o Ładowaniu lekcji... lub na odnośnik ROZPOCZNIJ. Z wyświetlonego menu wybieramy pozycję Ustawienia globalne... (zaznaczona czerwoną ramką na poniższym widoku).

4.1.2. Klikniecie pozycji spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego z poziomu którego należy przejść do zakładki Zaawansowane (zaznaczona czerwoną ramką na poniższym widoku).

4.1.3. Następnie przewijamy zawartość do dołu i klikamy przycisk Ustawienia lokalizacji zaufanych… (zaznaczona czerwoną ramką na poniższym widoku)

4.1.4. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego. Na tym etapie sprawdzamy czy w sekcji zaufanych lokalizacji znajduje się Napęd CD z którego uruchamiane jest szkolenie.

Aby dodać nową lokalizację należy kliknąć przycisk Dodaj.

4.1.5. Spowoduje do wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego Dodaj witrynę. Na tym etapie klikamy przycisk Dodaj folder…

4.1.6. Następnie wskazujemy odpowiedni Napęd CD i potwierdzamy wybór przyciskiem OK.

4.1.7. Wybór spowoduje automatyczne uzupełnienie wartości w polu Domena witryny. Następnie przy użyciu przycisku Potwierdź dodajemy lokalizację zaufaną.

4.1.8. Jeżeli dodaliśmy wymaganą lokalizacją używamy przycisku Zamknij dla okna Ustawienia lokalizacji zaufanych oraz przycisku „X” dla okna Menedżer ustawień programu Flash Player.


4.2. Gdy nowo otwarty ekran jest pusty

4.2.1. W przypadku, gdy nowo otwarty ekran jest pusty i nie zawiera żadnej treści, wówczas należy wyświetlić ekran Panel sterowania systemu Windows (zrzuty ekranu pochodzą z wersji Windows 7, jeżeli korzystają Państwo z wersji Windows XP, prosimy o przejście do punktu 4.2.3.).

4.2.2. Jeżeli okno Panelu sterowania będzie wyświetlone w Widoku Kategorii, należy zmienić tryb na Duże ikony.

4.2.3. W nowym widoku klikamy ikonę

4.2.4. Klikniecie pozycji spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego Menedżer ustawień programu Flash Player. Kolejne etapy zostały opisane w Rozdziale 4: "Co zrobić gdy szkolenie się nie uruchamia?" w punktach od 4.1.2. do 4.1.8


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki