mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

Leasing pracowniczy
Biznes

Leasing pracowniczy a outsourcing – kluczowe różnice 

Elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi bardzo często wiąże się z nawiązywaniem współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Bez względu na branżę, firmy mają do wyboru kilka rozwiązań, wśród których najczęściej wymienia się leasing pracowniczy i outsourcing. Na czym polega różnica pomiędzy tymi formami pozyskiwania pracowników? 

Leasing pracowniczy a outsourcing – najważniejsze różnice

Przez leasing pracowniczy rozumie się (zgodnie z Kodeksem pracy) oddelegowanie pracownika – oczywiście za jego zgodą – do wykonywania pracy u innej pracodawcy. Bardzo często leasing jest tożsamy z usługą pracy tymczasowej. Podobieństwa są tu znaczne, np. konieczny jest trójstronny stosunek pracy, tzn. pomiędzy pracownikiem, agencją, a jej klientem, który jest nazywany pracodawcą użytkownikiem. Status pracowników w ramach leasingu reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Kluczową informacją jest maksymalny okres zatrudnienia, który nie może przekraczać 18 miesięcy. Oznacza to, że pracownik, aby podjąć się pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy (nawet za pośrednictwem innej agencji pracy) po upływie 18 miesięcy pracy tymczasowej, musi odczekać kolejne 18 miesięcy. Co równie istotne, pracownicy tymczasowi, czyli “udostępniani” w ramach leasingu muszą być traktowani identycznie, jak osoby zatrudnione bezpośrednio w firmie klienta. Dotyczy to m.in. wynagrodzenia, dostępu do benefitów czy pomieszczeń socjalnych na terenie firmy. 

Outsourcing natomiast nie jest regulowany Kodeksem pracy, co sprawia, że jest to nieco swobodniejsza forma współpracy pomiędzy firmami. Ponadto przez outsourcing najczęściej uważa się przekazanie pewnego obszaru (np. księgowości, IT czy obsługi klienta) zewnętrznemu podmiotowi, których w ramach umowy wykonuje określone działania i współpracuje ze swoim klientem. Jakie są podobieństwa między leasing pracowniczy a outsourcingiem? W obu przypadkach za kwestie kadrowo-płacowe odpowiada agencja, która również rekrutuje pracowników i dba o ich odpowiednie dopasowanie do potrzeb klienta. 

Zobacz także: https://kono.jobs/czym-jest-leasing-pracowniczy/

Leasing pracowniczy a outsourcing – co wybrać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto rozważyć kilka kwestii. Czy firma szuka długoterminowej współpracy z podmiotem, który świadczy specjalistyczne usługi? A może potrzebuje nająć kilkunastu-kilkudziesięciu pracowników do pracy tymczasowej, aby rozładować sezonowe wzmożenie w biznesie? Odpowiedź na to pytanie warto znaleźć podczas pierwszej rozmowy w agencji Kono. To specjaliści od rekrutacji, pracy tymczasowej, headhuntingu i outsourcingu pracowniczego, który świetnie dopasowują usługi do potrzeb swoich klientów. W niektórych wypadkach zatrudnienie w ramach leasingu jest korzystniejsze – pozwala np. na sprawdzenie pracowników przed zaoferowaniem im umowy o pracę w firmie docelowej. Doskonale się także sprawdza w czasie, gdy firma musi poradzić sobie z nagłym zleceniem. Outsourcing będzie wyborem strategicznym – klienci Kono decydują się na niego, gdy chcą się zająć główną działalnością, a sprawy organizacyjne oddać fachowcom, co finalnie przekłada się na oszczędność czasu i zasobów. 

Materiał zewnętrzny