mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

Sprzątanie galerii handlowych – jak to wygląda?
Biznes

Sprzątanie galerii handlowych – jak to wygląda?

W związku z intensywnym natężeniem ruchu w galeriach handlowych oraz różnorodnością obszarów, sprzątanie tych obiektów wymaga precyzyjnego planowania i skoordynowanych działań, a także użycia specjalistycznych urządzeń i środków chemicznych. Sprawdź, na czym polega sprzątanie sklepów wielkoformatowych i komu powierzyć to zadanie.

Co obejmuje sprzątanie galerii handlowych?

Utrzymanie porządku w galerii handlowej jest ważne nie tylko pod kątem czystości, higieny oraz bezpieczeństwa klientów i pracowników. Sprzątanie sklepów istotnie wpływa również na pozytywny wizerunek i postrzeganie obiektu, co jest ważnym elementem budowania opinii o danym miejscu.

Kompleksowe czynności porządkowe w sklepach wielkoformatowych mogą zostać zlecone profesjonalnym firmom zewnętrznym i obejmują dbanie o czystość:

  • ciągów komunikacyjnych, 

  • pomieszczeń gospodarczych i biur, 

  • toalet, 

  • parkingów, 

  • przestrzeni wokół obiektu,

  • miejsc rekreacyjnych na terenie galerii. 

To również prace wysokościowe związane z myciem okien i przeszkleń w budynku, regularne opróżnianie koszy na śmieci i dezynfekcja sanitariatów. Profesjonalne sprzątanie galerii handlowych obejmuje również mycie balustrad, stref przysufitowych, ścian czy wystaw. W ramach usług czyszczone są schody ruchome, a także drzwi oraz progi.

Działające kompleksowo firmy sprzątające dbają nie tylko o wnętrze galerii handlowych, ale również tereny zewnętrzne. Koszenie i dosiewanie trawy, nawożenie i pielęgnowanie pozostałej zieleni, przycinanie krzewów, a także zamiatanie i odśnieżanie ścieżek to czynności, jakie podejmują w ramach tej usługi. 

W jaki sposób odbywa się sprzątanie sklepów?

Sprzątanie sklepów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niektóre obszary wymagają wykonywania czynności porządkowych z dużą częstotliwością nawet kilka razy dziennie – jest tak np. w przypadku toalet. Do każdego rodzaju czynności stosowane są inne urządzenia i sprzęty, które pozwalają wykonać dane prace szybciej i efektywniej.

Maszynowe mycie podłóg odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń przeznaczonych do mycia powierzchni wielkoformatowych. Do odkurzania służą duże i wydajne odkurzacze przemysłowe. 

Sprzątanie galerii handlowych przez profesjonalne firmy obejmuje również dezynfekowanie, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych w toaletach. W zależności od rodzaju powierzchni lub przestrzeni, stosowane są zróżnicowane detergenty i środki czyszczące. Profesjonalne firmy sprzątające zajmują się również usuwaniem nietypowych zabrudzeń, takich jak plamy z oleju na parkingach czy grafitti i zanieczyszczenia na elewacji ścian budynku.

Dlaczego sprzątanie galerii handlowych często zlecane jest profesjonalnym firmom?

Sprzątanie sklepów o dużej powierzchni i ze strefami o różnorodnych zabrudzeniach wymaga zastosowania wielu środków, akcesoriów, sprzętów i maszyn. Organizacja prac porządkowych na własną rękę wiązałaby się z koniecznością zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, ich szkolenia, nadzorowania i zastępowania w razie absencji.

Ponadto poza personelem i sprzętem konieczne jest bieżące uzupełnianie środków niezbędnych do sprzątania, mycia, czyszczenia i dezynfekcji. W przypadku wynajęcia firmy zewnętrznej sprzątanie galerii handlowych jest znacznie łatwiejsze w organizacji i często też korzystniejsze dla obiektów wielkoformatowych pod względem finansowym.