mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

Elektroniczne systemy zabezpieczeń i ich zastosowanie
Biznes

Elektroniczne systemy zabezpieczeń i ich zastosowanie

Nowoczesna ochrona osób i mienia firmowego w dużej mierze opiera się na specjalistycznych rozwiązaniach technologicznych. Jednymi z najskuteczniejszych narzędzi stosowanych do zwiększenia bezpieczeństwa w obiektach firmowych są elektroniczne systemy zabezpieczeń. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie jest najważniejsze zastosowanie systemów alarmowych? W artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym są elektroniczne systemy zabezpieczeń?

Do elektronicznych systemów zabezpieczeń zalicza się wszelkiego rodzaju systemy alarmowe, czujniki, systemy kontroli dostępu, monitoring wizyjny, a także sygnalizację włamań. Obecnie elektroniczne systemy alarmowe są składową kompletnego planu ochrony obiektu, wspomagają pracę ochrony fizycznej oraz służb porządkowych i ratowniczo-gaśniczych. Zadaniem wszystkich systemów zabezpieczeń jest zwiększenie kontroli nad obiektem i przyspieszenie czasu reakcji w przypadku pojawienia się zagrożenia. Niektóre zabezpieczenia mają funkcję prewencyjną, czyli działają odstraszająco i zapobiegają zagrożeniom.

Całodobowa ochrona mienia i transparentne raportowanie

Inwestycja w elektroniczne systemy zabezpieczeń pomoże zwiększyć profil bezpieczeństwa firmy, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych na ochronę fizyczną. Systemy alarmowe i monitoring wizyjny dają właścicielowi nieruchomości całodobowy dostęp online do wszystkich zdarzeń na terenie obiektu. Każde niepokojące zgłoszenie trafia do centrum alarmowego. A tam operatorzy monitoringu  oceniają zagrożenie, klasyfikują je i nadają mu odpowiedni priorytet, a następnie podejmują adekwatne działanie – np. zawiadamiają służby porządkowe lub wysyłają grupę interwencyjną na miejsce.

Innym narzędziem wykorzystywanym do ochrony mienia jest system kontroli dostępu. Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie dostępem do pomieszczeń czy stref w budynku oraz na kontrolę wejść i wyjść z obiektu. Właściciel firmy może łatwo nadawać uprawnienia pracownikom oraz wyznaczać strefy chronione w budynku. 

System kontroli dostępu jest powszechnie stosowany w instytucjach finansowych, na lotniskach, a także w galeriach handlowych. Na podobnej zasadzie działają elektroniczne plomby do zabezpieczania przewożonych ładunków, czyli kłódki GPS/GSM Lokies. Zastosowana w nich technologia umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie zamka, a przy tym informuje o każdej nieautoryzowanej próbie odbezpieczenia kłódki.

Bezpieczeństwo pracowników i klientów – system alarmowy

Elektroniczne systemy alarmowe odgrywają znaczącą rolę w ochronie zdrowia i życia ludzi przebywających w obiektach użyteczności publicznej i w budynkach komercyjnych. Poza zapobieganiem aktom wandalizmu i przemocy, ostrzegające systemy zabezpieczeń natychmiastowo informują o pojawieniu się zagrożenia, jakim jest pożar, zadymienie lub obecność szkodliwych gazów. Za wykrycie tych czynników w otoczeniu odpowiadają specjalistyczne urządzenia, czyli czujniki. Co więcej, obecnie standardem jest podłączenie elektronicznych systemów alarmowych do elementów instalacji przeciwpożarowej – wykrycie niebezpieczeństwa uruchomi np. wentylację w budynku lub tryskacze. Sprawnie działający system alarmowy zminimalizuje szkody lub całkowicie wyeliminuje niebezpieczeństwo.