mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

gospodarka współdzielenia
Biznes

Na czym polega gospodarka współdzielenia?

Świat wciąż się zmienia, a wraz z tym pojawiają się nowe trendy. Dotyczy to także ekonomii i gospodarki. W tym przypadku mówić można pojawieniu się nowego zjawiska, jakim jest gospodarka współdzielenia. Czym jest to zjawisko w ekonomii i na czym dokładnie polega?

Założenia gospodarki współdzielenia

Gospodarka współdzielenia często określana jest także jako gospodarka dzielenia się lub współpracy. Zjawisko to w sposób zasadniczy zmienia światowy rynek zbytu. Ogólnie rzecz ujmując, ekonomia współdzielenia polega na odejściu od powszechnego konsumpcjonizmu na rzecz wzajemnego świadczenia usług przez uczestników rynku. Zjawisko to polega na współtworzeniu oraz współkupowaniu różnego rodzaju towarów i usług. Innymi słowy, ekonomia współdzielenia to dzielenie się, pożyczanie oraz wymienianie się produktami między konsumentami i prokonsumentami.

Podstawy gospodarki współdzielenia

Podstawowe założenie ekonomii współdzielenia to dzielenie się między konsumentami towarami i usługami. Celem tego założenia jest likwidacja powszechnego konsumpcjonizmu. Inaczej rzecz ujmując, celem gospodarki współdzielenia jest stworzenie świata, w który każdy może korzystać z towarów i produktów bez konieczności ich posiadania. Zamiast wybierać się w podróż własnym autem, można pojechać wspólnie z innym pasażerem. To możliwość podziału kosztów przejazdu, a tym samym oszczędność środków finansowych. Dzięki ekonomii współdzielenia, konsumenci nie mają potrzeby kupowania wielu produktów, które tak naprawdę nie są im potrzebne. Gospodarka współdzielenia ma jeszcze jedną zaletę. Buduje i wzmacnia więzi międzyludzkie oraz społeczne. Ma zatem wymiar nie tylko ekonomiczny.

Zastosowanie gospodarki współdzielenia

Gospodarka współdzielenia może mieć swoje zastosowanie w niemal każdej branży. Zjawisko to od lat popularne jest choćby w transporcie i komunikacji i polega na wspólnym podróżowaniu. Na rynku funkcjonuje wiele serwisów internetowych oferujących taką usługę. Gospodarka współdzielenia ma swoje miejsce także w turystyce. To możliwość korzystania z oferty noclegu w prywatnym lokum zamiast w hotelu. Wspomnieć można także o gastronomii. W tym przypadku ekonomia współdzielenia polegać może na dzieleniu się niespożytkowanymi produktami spożywczymi. Śmiało można powiedzieć, że zjawisko gospodarki współdzielenia intensywnie się rozwija i staje się coraz popularniejsze. Wkrótce trudno będzie zapewne wskazać jakąś branżę, w której gospodarka współdzielenia nie ma swojego miejsca.