mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

PIT 36L
Biznes

Co warto wiedzieć o PIT 36L?

Formularz PIT 36 L jest dokumentem pozwalającym na przygotowanie zeznania podatkowego podatnikom, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, które mają być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c i 30 ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Czym jest podatek Liniowy?

Rozliczenie w ramach deklaracji podatkowej PIT 36L służyć ma podatnikom, którzy rozliczają się na podstawie i w zasadach tak zwanego podatku liniowego. Podatek liniowy jest formą opodatkowania przedsiębiorcy. W przypadku jego wybrania dochód ma być opodatkowywany jedną stałą stawką podatku – 19%, niezależnie od tego jaka jest wysokość dochodu. W takim wypadku podatnika nie będą obowiązywać normy związane z zasadami skali podatkowej. Zasady podstawowego podatku liniowego zostały określone w art. 30 c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo podatek liniowy (określany w formularzu PIT 36L) dotyczy również podatników, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w takim wypadku podatek wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Rozliczanie deklaracji PIT 36L

Podstawy opodatkowania zostały przez ustawodawcę określone w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).  Podstawa składania tego rodzaju zeznania podatkowego jest art. 45 ust. 1 i 1 a pkt 2 Ustawy o PIT.

Art.  45.  [Zasady składania zeznań podatkowych]

1.  Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;

2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;

3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Gdzie szukać regulacji dotyczące PIT 36L?

Podstawowe zasady znajdują się w art. 30c oraz art. 30ca i następnych. Zgodnie z nimi:

  • Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
  • Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Artykuł sponsorowany