mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

kwota wolna od podatku
Finanse

Co to jest kwota wolna od podatku?

W świecie finansów często można spotkać się z pewnym sformułowaniem. Kwota wolna od podatku – o niej konkretnie jest mowa. Jaka jest jej wysokość? I dlaczego jest ona tak ważna? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Co należy wiedzieć na temat kwoty wolnej o podatku?

W polskim systemie podatkowym znajdują się rożne niezbędne elementy i zapiski. W przypadku przedstawianej tutaj kwoty, podstawową informacją jest fakt, że odnosi się ona do osób fizycznych rozliczających się według ogólnych norm i zasad (PIT-37 i PIT-36).

Kwota wolna od podatku jest ściśle określona jest odpowiednią ustawą, a jej głównym celem jest oczywiście wyznaczanie górnej granicy wysokości dochodu, który będzie zwolniony z podatku. Skoro to już wiemy, pora przejść do kolejnej kwestii, a więc do wysokości.

Ustalona wysokość kwoty wolnej od podatku

Jeszcze do niedawna wpisując w wyszukiwarce zapytanie, ile wynosi wysokość kwoty wolnej podatku, otrzymalibyśmy odpowiedź, że 6 600 zł. Jednak od 2019 rok wysokość ta uległa zmianie, bo wzrosła do 8000 zł. I właśnie cały czas utrzymuje się na takim najwyższym poziomie.

Co to dokładnie oznacza dla przeciętnego podatnika? Wyjaśniamy. Otóż, kiedy w trakcie całego roku jego dochody okażą się niższe od wspomnianej wyżej sumy, to nie zapłaci on wtedy podatku dochodowego. Jeśli suma zarobków przekroczy tę granicę, ale nie będą większe do 13 000 zł, wówczas będzie musiał skorzystać ze specjalnego kalkulatora kwoty wolnej od podatku 2020/2021.

Wyliczanie kwoty wolnej od podatku – odpowiednie kryteria

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze, co ogólnie mówią przepisy na temat wyliczania kwoty wolnej do podatku. Okazuje się, że wymyślono tutaj ogólny wzór. Jego zastosowanie nie jest bardzo trudne. Na czym mniej więcej polega?

Wystarczy zapamiętać tutaj dwa stwierdzenia. Po pierwsze, jeżeli podstawa odliczenia podatku w naszych polskich złotych wynosi do 85 528 zł, to wtedy sam podatek równa się 17 procent (minus kwota zmniejszająca). Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z podstawą wynoszącą więcej niż ta wielkość, to podatek sięgnie 14 539,76 złotych plus 32 procent nadwyżki.

Po zobaczeniu konkretnych przykładów i użyciu kalkulatora, wszystko to stanie się jeszcze bardziej jasne i przejrzyste. Podsumowując, im dana osoba więcej zarabia, tym mniejsza będzie kwota nieopodatkowana, do której ma prawo. Zapłacone zaliczki zostaną jej zwrócone, ale musi rozliczyć się z fiskusem na wspominanych już zasadach ogólnych (według dwustopniowej skali podatkowej).